Teambuilding delavnice

TEAMWORK

»HIGH ROPES COURSE«: METODA ZA RAZVIJANJE POTENCIALA ZAPOSLENIH

 

Uvod

Program »High Ropes Course« (v nadaljevanju HRC), ki v razvitem svetu predstavlja eno od najpopularnejših oblik usposabljanja managerjev in ostalih zaposlenih, je zbirka vaj in aktivnosti, ki skupinam posameznikov omogočajo učenje s pomočjo vznemirljivih in enkratnih izkušenj. S pomočjo HRC programa se izboljša interakcija med posamezniki in s tem delovanje skupine kot celote. Vaje in aktivnosti v HRC programu vsebujejo različne ravni zaznanega tveganja, njihova zahtevnost pa se s trajanjem programa stopnjuje. Program temelji na principu izkustvenega in dejavnega učenja, kjer vsak posameznik in skupina rešujeta naloge na sebi najprimernejši način, po načelu samostojne izbire nivoja zahtevnosti (»Challenge by Choice«), kar vodi v postopno premagovanje psiholoških ovir in vzpostavitev ustrezne skupinske dinamike. Vse te aktivnosti spodbujajo razumno tveganje in opogumljajo posameznike ter skupine, da preverjajo meje svojih zmogljivosti.

 

Med najpogostejše teme v HRC programu sodijo:

  • spoznavanje posameznikov, upoštevanje individualnih razlik;
  • stopnje v razvoju skupine in skupinska dinamika;
  • medsebojni odnosi, sodelovanje, zaupanje in tveganje;
  • veščine teamskega dela (komuniciranje, interaktivno poslušanje, upravljanje z občutki in čustvi, razjasnitev vlog, upravljanje konfliktov ipd.)
  • vodenje v teamu;
  • teamski pristop k reševanju problemov;
  • ovire pri teamskem delu;
  • skupinska tekmovalnost in sodelovanje med skupinami;
  • apliciranje spoznanj na resnične situacije.

 

Programe v osnovi lahko razdelimo na:

  • izgradnja novega tima
  • razvoj obstoječega tima
  • delo v multikulturalnem okolju

 

Zgodovina HRC usposabljanja

Oglejte si zgodovino HRC usposabljanja tukaj »

 

Izkustveno učenje

Izkustveno (ali izkušenjsko) učenje je, preprosto povedano, dejavno učenje (»learning by doing«), dopolnjeno z refleksijo. Temelji na prepričanju, da do učenja pride, ko smo ljudje iz stanja udobja (homeostaze) postavljeni v stanje disonance, v katerem poskušamo z vrsto prilagoditev ponovno doseči stanje ravnotežja (ekvilibrija).

 

Več o izkustvenem učenju si lahko preberete tukaj »

 

Opis elementov HRC programa

HRC program ima štiri sestavne dele:

  • iniciative in igre;
  • nizke elemente;
  • srednje elemente in
  • visoke elemente

 

Podrobnejša razlaga posameznih delov »

 

Uporaba HRC programa za razvijanje potenciala zaposlenih

Danes, ko povsod po svetu strokovnjaki in praktiki ugotavljajo, da uspešnost organizacij v veliki meri sloni na sodelovanju zaposlenih in na teamskem delu, je dozorelo spoznanje o pomenu ustvarjalnega prispevka vsakega posameznika k doseganju ciljev organizacije. Ko danes govorimo o uspešnosti poslovanja, poudarjamo predvsem pomen organizacijske kulture, smisla dela, predanosti podjetju, dela z ljudmi, inovativnosti, kreativnosti, kadrovanja in izobraževanja, zaupanja med posamezniki v organizaciji in podobno. Način dela managerjev z ljudmi se povsem spreminja. Najboljši delodajalci si prizadevajo, da bi si zaslužili lojalnost svojih ljudi, zato resnično skrbijo za njihovo blaginjo ter jim ustvarjajo pogoje, v katerih lahko svoje znanje uporabijo.


Managerji zato iščejo načine, s katerimi bi svoje zaposlene povezali v učinkovite teame in tako v polni meri sprostili njihovo ustvarjalnost, znanje, izkušnje in zamisli, hkrati pa okrepili njihovo medsebojno povezanost in pripadnost organizaciji. Zato ne preseneča priljubljenost HRC programov v sodobnem poslovnem svetu. Izkušnje namreč kažejo, da HRC program daje udeležencem občutek dosežka in dogodivšcin, razvija vodstvene sposobnosti in managerski potencial, povečuje motivacijo, razvija medsebojno zaupanje in pomoč, povečuje samozavest in samospoštovanje, izboljša reagiranje v stresnih situacijah ter povečuje pripravljenost za tveganje in sprejemanje odgovornosti. Razprave, ki aktivnostim sledijo, udeležencem pomagajo spoznati in razumeti osnovna načela teamskega dela in pospešijo prenos pridobljenih spoznanj v vsakodnevne situacije.

 

Vodja teambuilding programov:

Izr. prof. dr. Milan PAGON, univ. prof. pedag. in psih. Dr. Pagon je prvič doktoriral na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju, drugič pa - kot Fulbrightov štipendist - na University of Arkansas v ZDA, s področja Management/Organizational Behavior. Je predavatelj na dodiplomskem in podiplomskem študiju na več fakultetah v Sloveniji in v ZDA.

 

Dolžina seminarjev

Glede na naročnikovo željo programi trajajo od enega do treh dni.

 

Termini

  • od 21.06.2011 do 23.06.2011,
  • od 06.09.2011 do 08.09.2011.

 

Cena

  • 360€ na osebo

 

Lokacija

Program, ki vsebuje iniciative in igre, ter nizke elemente je možno glede na naročnikovo željo izvesti na poljubni lokaciji, pa naj si bo to v naravi, predavalnici ali hotelu, kjerkoli v Sloveniji.
Program, ki pa vsebuje vse štiri elemente pa je trentuno možno izvesti le v izobraževalnem središču podjetja KOREN SPORTS na Ljubelju.

 

Reference

Ide Nyt Danska, IBM Izrael, IBM Slovenija, Olympus Slovenija, Petra Marketing, Acer Computers East Europe, McDonalds Slovenija, Scania, Ministrstvo za notranje zadeve, Avto Triglav, Nissan Adria, Summit Leasing, Socius, Tipro Keyboards, PCX, ReproMS, Repro, Elan, Avtotehna Biro, Ericsson, Mobitel, NLB, Marand, SRC.SI, ...

 

 

Zakaj Teamwork & play?

 

VAŠ USPEH JE NAŠA MOTIVACIJA!

INFORMACIJE IN REZERVACIJE:


031 513 645  (Andraž)
ali z uporabo naše on-line forme s klikom tukaj

pixel
pixel

RAZNO

   

VIZITKA

 

NOVICE IN OBVESTILA


 

 

 Mednarodno leto gozdov

 

 

 

 

 

 

 

Koren Sports, Agencija za športne avanture in potovanja

Pot na Bistriško planino 10

4290 Tržič
Slovenija

 
T: +386 31 513 645

E: info@koren-sports.si

 

 

 

 

 

Prijavite se na e-novice in bodite med prvimi obveščenimi.

 

 

pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel