Opis elementov HRC programa

HRC program ima štiri sestavne dele:

  • iniciative in igre;
  • nizke elemente;
  • srednje elemente; in
  • visoke elemente

 

Iniciative in igre

Iniciative in igre so prve v nizu aktivnosti HRC programa. Oblikovane so tako, da je stopnja zaznanega tveganja nizka, aktivnosti same pa so dokaj nezahtevne. Njihov namen je skupini predstaviti osnovne veščine teamskega dela, s poudarkom na veščinah, potrebnih za reševanje problemov. Te veščine člani skupine, ob pomoči inštruktorjev, identificirajo v razpravi po vsaki aktivnosti.
Hkrati s tem pa iniciative in igre služijo medsebojnemu spoznavanju posameznikov in ponazoritvi stopenj v razvoju skupine. Omogočajo tudi začetek procesa skupinskega učenja, ko skupina odkriva in spoznava tako dejavnike, ki njeno učinkovitost pospešujejo, kot tudi tiste, ki jo ovirajo.
Spoznanja, izkušnje in zamisli, pridobljene pri iniciativah in igrah, skupino pripravijo za delovanje na naslednjem nivoju, to je na nizkih elementih.

 

Nizki elementi

Nizki elementi so sestavljeni iz aktivnosti z uporabo pripomočkov, kot so lesene platforme, vodoravni drogovi, tramovi, vrvi, velike kolebnice in podobno. Stopnja zaznanega tveganja je nekoliko višja, kot pri iniciativah in igrah, temu ustrezno pa so tudi aktivnosti nekoliko zahtevnejše.
Poleg veščin in spoznanj, pridobljenih pri iniciativah in igrah, nizki elementi poudarjajo zlasti veščine učinkovitega komuniciranja, vodenja in koordiniranja znotraj skupin in med skupinami. Prav tako je poudarek na planiranju in učinkovitemu reševanju problemov.

 

Srednji elementi

Naloga srednjih elementov je, med drugim, da skupine pripravijo na visoke elemente. Stopnja zaznanega tveganja tu znatno naraste, poveča pa se tudi zahtevnost samih aktivnosti. Da bi udeleženci lahko uspešno opravili aktivnosti na srednjih elementih, morajo dobro obvladati vse veščine teamskega dela, ki so jih pridobili z iniciativami, igrami in nizkimi elementi. Člani skupin se morajo med seboj dobro poznati in biti navajeni delati drug z drugim.
Poseben poudarek pri srednjih elementih je na vzpostavljanju zaupanja med člani skupine. Prav vzpostavljeno zaupanje skupini omogoči, da aktivnosti izvede kljub precejšnji stopnji zaznanega tveganja.
Srednji elementi zahtevajo visoko stopnjo sodelovanja vseh članov skupine, pri čemer je osrednja pozornost namenjena ohranjanju varnosti vsakega posameznika.

 

Visoki elementi

Aktivnosti na visokih elementih zahtevajo sodelovanje vseh članov skupine in se odvijajo na višini okrog osem metrov. Stopnja zaznanega tveganja je zelo visoka, udeleženci nosijo čelade in posebno plezalno opremo. Ves čas izvajanja aktivnosti na visokih elementih so udeleženci ustrezno varovani. Pri nekaterih aktivnostih jih varujejo člani skupine, ponekod pa se uporablja samovarovanje. Ustreznost varovanja ves čas nadzirajo posebej usposobljeni inštruktorji.
Nekatere aktivnosti na visokih elementih se izvajajo kot skupinske vaje, pri katerih je vsakemu članu odrejena točno določena vloga, brez katere bi skupina vaje ne mogla uspešno izvesti. Nekatere aktivnostih na visokih elementih se izvajajo v parih, bodisi z varovanjem skupine ali s samovarovanjem. Nekatere aktivnosti pa se opravljajo posamično, pri čemer skupina zagotavlja članu varovanje in čustveno oporo.
Poudarek pri visokih elementih je na vseh v programu pridobljenih veščinah teamskega dela, še zlasti pa na planiranju, sodelovanju, vzpodbujanju in upravljanju čustev. Visoki elementi udeležencem omogočijo spoznati, da so njihove resnične meje pogosto daleč nad mejami v njihovih glavah, saj jim omogočijo, da—ob pomoči skupine—dosežejo to, kar je še pred nekaj minutami izgledalo popolnoma neizvedljivo.

 

 

Zakaj Teamwork & play?

 

VAŠ USPEH JE NAŠA MOTIVACIJA!

INFORMACIJE IN REZERVACIJE:


031 513 645  (Andraž)
ali z uporabo naše on-line forme s klikom tukaj

pixel
pixel

RAZNO

   

VIZITKA

 

NOVICE IN OBVESTILA


 

 

 Mednarodno leto gozdov

 

 

 

 

 

 

 

Koren Sports, Agencija za športne avanture in potovanja

Pot na Bistriško planino 10

4290 Tržič
Slovenija

 
T: +386 31 513 645

E: info@koren-sports.si

 

 

 

 

 

Prijavite se na e-novice in bodite med prvimi obveščenimi.

 

 

pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel